Information

Totalentrepenad i auktioner
Gårdsauktioner, konkurser, lösöreinlämningar, dödsbon. Vi städar även åt dig vid flyttning, hus, lägenhet etc, Alltid med garanti! Sälj till oss eller lämna in gods mot provisionsförsäljning. Kontakta oss på telefon eller via kontakt sidan.

Auktionslokal
Auktionslokal för FengersforsAuktion är Strands Snickeri i Fengersfors eller Folkets Hus i Fengersfors även på plats auktioner. Information om vilken auktionslokal som gäller för en viss auktion anges på auktion´s sidan.

Diverse kontakt uppgifter
Vill du kontakta oss via E-Mail kan du göra det via kontakt sidan´s formulär.

Telefon nummer: 0532-23217 (även fax)
Mobil telefon: 070-5235903

Adress:
FengersforsAuktioner
Tony Gyrud
Sannerud 119
662 95 Fengersfors